Rezerva bugetară alocată pentru infrastructură în Teleorman

teleormanÎn judeţul Teleorman, ploile torenţiale căzute anul acesta au determinat o creştere rapidă a debitelor râurilor, care au produs viituri deosebit de puternice, ceea ce a dus la distrugerea şi erodarea platformei drumurilor judeţene şi comunale şi la afectarea infrastructurii unor poduri şi podeţe. Pagubele s-au produs pe raza administrativ-teritorială a 17 localităţi. Din această cauză, în vederea înlăturării calamităţilor naturale produse de inundaţii, judeţului Teleorman i s-au alocat sumele necesare reabilitării infrastructurii, prin Hotărârea Guvernului nr.805/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru unele unităţi administrativ – teritoriale, conform unui comunicat de presă emis de Consiliul Judeţean Teleorman. Unul dintre obiectivele la care se execută lucrări urgente de reabilitare este, în această perioadă, „Refacerea unui pod pe drumul judeţean DJ 601C, Gălăteni-Perii Broşteni, de la km 8+680, la km. 8+693”. Pentru un alt obiectiv, respectiv „Refacerea drumului judeţean DJ 612 B, de 0,1 km, în satul Beuca, între km. 8+670 şi km. 8+770”, lucrările sunt în curs de finalizare. De asemenea, au început şi lucrările de reabilitare a drumului judeţean DJ 504 B Trivalea Moşteni – Talpa, de la kilometrul 22+892 la kilometrul 27+946, o lungime de peste 5 km. Referindu-se la dezvoltarea reţelei de drumuri judeţene, preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, domnul Adrian Ionuţ Gâdea, arăta că „aceasta rămâne permanent în zona preocupărilor Consiliului Judeţean Teleorman, pentru ca dezideratul dezvoltării durabile să poată fi atins, respectiv îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a locuitorilor din judeţul Teleorman. De consecvenţa cu care este abordată modernizarea şi reabilitarea reţelei de drumuri judeţene depinde îmbunătăţirea vieţii economice şi sociale a locuitorilor din Teleorman şi, ca o consecinţă, dezvoltarea echilibrată şi modernizarea spaţiului rural teleormănean.”

Lasă un Comentariu...

*